Tấm Gachmat Chống Nóng

    199,000

    • Khổ sản phẩm: 1200mm x 2440

    • Biên Dạng: 2 mặt phẳng

    0988 295 986 Liên hệ báo giá