Tôn Pu cách nhiệt

    171,000

    • Khổ sản phẩm: 1000mm hoặc 980mm

    • Biên Dạng: 5 sóng, 9 sóng

    • Chiều Dài Theo Yêu Cầu

    0988 295 986 Liên hệ báo giá